กรุณาระบุข้อมูลของท่าน

เช่น เกิดวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2520
ให้ระบุดังนี้ 200915
20=เลข 2 หลักสุดท้ายของปีพ.ศ.ที่เกิด
09=เดือนเกิด
15=วันที่เกิด
 
  • © อลิอันซ์ อยุธยา เคียงข้างคนไทยทุกจังหวะชีวิต › คำสงวน